Rökgasfläkt Paket 5

ÖPPEN ELDSTAD ANSLUTEN TILL MURAD SKORSTEN.

1 Rökgasfläkt RSV012
1 Styrning Xzense
1 Täckplåt FR2AFD-001

Rökgasfläkten är en speciell frånluftsfläkt monterad på skorsten, vid anslutning skapas ett undertryck i skorstenen för att ta bort rök och ger tillräckligt försörjning av förbränningsluft.

20 199,00 kr