Rökgasfläkt Paket 6

ÖPPEN ELDSTAD ANSLUTEN TILL MURAD SKORSTEN.

1 Rökgasfläkt RS012
1 Styrning Xzense
1 Täckplåt FR3AFD-001

Rökgasfläkten är en speciell frånluftsfläkt monterad på skorsten, vid anslutning skapas ett undertryck i skorstenen för att ta bort rök och ger tillräckligt försörjning av förbränningsluft.

19 199,00 kr